Veri Yedekleme

Bizi Takip Edin
Facebook Twitter Linkedin

VERİ YEDEKLEME

Veri yedekleme, modern teknoloji bilişim dalında veri depolamanın; arşivlemede kolaylık, kullanıma açık olma ve yedekleme gibi özelliklere sahip olması firmaların nitelikli ve sürekli bir şekilde çalışması adına ciddi bir öneme sahiptir. Teknolojik yedekleme çözümlerine depolamadaki data transferlerin hızlanması, ileriye yönelik data alanlarının geniş ve etkili olarak kullanılması gibi müşterilerimize geniş bir hizmet yelpazesi ile ürünlerimizi sunmaktayız.

*** Tam yedekleme:

Tam veri yedekleme; var olan bilgilerin yeniden ortama aktarma ihtiyacı ortaya çıktığında, orijinal olan verinin hepsini kapsaması ile başka türlü veri yedeklemeye ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek bir yöntemdir. Tam yedekleme de var olan orijinal verinin tamamıyla aynı kopyası alındığı için yedekleme medyasında orijinal olan verinin mevcut miktar boyutu kadar yer kaplamaktadır.

*** Fark yedekleme:

Fark veri yedekleme, tam yedeklemeye göre bazı veri depolama nedenleriyle biraz daha hızlıdır ve yedekleme medyası üzerinde daha küçük bir alan kaplamaktadır. Ancak fark yedeklemede en son tam yedeklenene göre fark alındığı için yedeklenen veri boyutu sürekli olarak artma eğilimindedir.

*** Artan yedekleme:

Artan veri yedekleme başarılı olmuş final veri yedeklemeye göre değişebilen mevcut bilgilerin yedeklenmesidir. Bu yedekleme türünde yedekleme işinin tamamlanma süreci oldukça kısadır.

Mevcut tüm veri yedekleme türlerinin birçok pozitif yönleri olmakla beraber negatif yanları da bulunmaktadır. Tam yedekleme türünün geriye çevirme hızı oldukça fazla iken, yedekleme hızı bir miktar düşüktür ve her yedekleme işi için orijinal veri bölgesi kadar alan ayırmak lazımdır. Diğer taraftan bakıldığında ise artan yedekleme boyutu, oldukça hızlı gerçekleşmesine rağmen birinin geriye doğru döndürülmesi esnasında birçok yedekleme işinin çalıştırılmasına ihtiyaç hissedilmektedir. Bunun gibi sebeplerden dolayı yedekleme işlerinin gerçekleştirilmesi esnasında bu ve bunun gibi seçenekler genellikle birlikte uygulanmaktadır.Bilex olarak; hafta sonunda tam yedekleme hafta içi fark yedekleme ve mesai saatleri içerisinde ise artan yedeklemenin beraber kullanımı bizim verebileceğimiz bir öneridir.

Veri yedekleme konusunda da diğer hizmetlerinde olduğu gibi sektörün verdiği sorumluluğu sürekli olarak yerine getirmeye çalışmaktayız.

Veri Yedekleme Çözümleri

26 Haziran 2017