Güvenlik Duvarı

Bizi Takip Edin
Facebook Twitter Linkedin

Güvenlik Duvarı

İnternet bağlantınızı saldırılardan koruyabilirsiniz.
• Kullanıcılarınızın istemediğiniz sayfalara erişimini kısıtlayabilirsiniz.
• Kullanıcılarınızın ziyaret etmiş oldukları sayfaları, gün, tarih bazlı kayıt altında tutabilirsiniz. 5651 Yasasını kapsamaktadır.
• Kullanıcılarınıza süre bazlı kısıtlayabilir, Facebook, Youtube, Twitter, Yahoo, Messenger gibi yazılımları kullanmalarını engelleyebilirsiniz.
• MAC Filtrelemesi gibi özellikleri ile sizin bilginiz dışında bilgisayarın veya internet bağlantısı yapabilen cihazları engelleyebilirsiniz.

• İşletmenizde veya evinizde kategori şeklinde kısıtlama ile siteleri engelleyebilirsiniz. (Örneğin; Oyun siteleri, Forum Siteleri, Download Siteleri, Pornografik içerikli siteler.)

• Evinizde veya işletmenizde yapacağınız filtrelemeler sayesinde kullanıcılarınızın internetteki zararlı içeriklerden korumuş olursunuz.
• Kullanıcılarınızı kategorilendirebilir (Öğrenciler, Öğretmenler/Yöneticiler,Personel, Muhasebe Departmanı gibi), bu kategorilere göre istediğiniz şekilde erişim kısıtlamaları yapabilirsiniz.
• Kullanıcılarınıza kullanıcı adı ve şifre tanımlayıp, kullanıcı adı ve şifre ile internete erişebilmelerini sağlayabilirsiniz. Cihazda herhangi bir kullanıcı adet bazlı lisanslama kısıtlaması veya aylık / yıllık olarak lisanslama kısıtlamaları yoktur.

5651 Yasası

5651 yasası internet ortamında işlenen suçlar ile ilgili mücadele edilmek amacıyla, 4 Mayıs 2007 tarihinde kabul edilmiş, 19 Şubat 2014 tarihinde ise güncellenerek halen yürürlüktedir.Bu yasa internet üzerinden suç unsuru oluşturabilecek durumlarda suçlunun takibi ve bulunması amacıyla çıkarılmıştır.Bu sayede internet üzerinden işlenen suçlara bir tedbir alınabilmesi ve diğer internet kullanıcılarının aldatılmalarının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

Neden Önemli ?

Firmanızda, personellerinize kullandırdığınız ve misafirlerinizle paylaştığınız internet ve şifresini vererek kullandırdığınız kablosuz internet başınızı ağrıtabilir.Sizin ağınızdan internet suçları kapsamına giren bir eylem yasal olarak sizi de bağlar.

Zorunlu olan 5651 yasası kapsamında internet aktivitelerinin loglaması,sizin internet ağınıza bağlanan cihazların ip ve mac bilgilerini başlangıç tarih ve saati ile kullanım süresince gerçekleştirilen aktivitelerin kayıtlarının elektronik ortamda saklanması ve oluşan log dosyalarının zaman damgası ile birlikte imzalanması ve bu dosyaların en az 2 yıl süre ile saklanmasıdır.Dosyanın imzalanarak saklanmasının amacı kanunda belirtilen dosya bitünlük değeri (hash) zaman damgası ile birlikte saklanması zorunluluğudur.Zaman damgası hertürlü dosyanın yada herhangi bir verinin belirli bir zamandan önce varolduğunu ispat amacıyla kullanılır.Sonuç olarak internet ağınızda, loglanan bir yazılımın ve bu yazılımın çıktısı olan log dosyalarını, TİB’in yayınladığı IP Log imzalayıcıyla imzaladıktan sonra kayıt altına almalısınız.

27 Haziran 2017